If you have any question, please feel free to contact us

Ms. Shirley Peng:  +86 15827382090 pengxueli@acmi.org.cn;    

Ms. Megan Li:   +86 15201692950     lixiaoqing@acmi.org.cn;   

Ms. Yongxun Han:  +86 15922232985  hanyongxun@acmi.org.cn

 

Address: Rm.1510, Building 4,Yard 18, Kechuang 13th St.,Economic & Technological Development Zone, Beijing, China